BOA inviterer til dialogseminar 28.oktober 2009

Advarsel, åpne i et nytt vindu. PDFSkriv utE-post

Invitasjon til prosjektet; Brød for kunsten,

Seminar onsdag 28. oktober, kl. 18, i BOA, Rådhusgaten 19, 0158 Oslo (ved siden av Kafé Celsius og under Oslo Kunstforening)

Program for kvelden:
Velkomst og kort innledning v/ Elisabeth Medbøe, daglig leder BOA,Billedkunstnerne i Oslo og Akershus
Presentasjonsrunde av alle deltagere.
Odd Langklopp, seniorrådgiver, Musikernes fellesorganisasjon, ”Næringsfella og andre feller for musikere”
Tone Øvrebø Johannessen, Forbundsleder, Norske Dansekunstnere, ”Endringer i kunstneres inntektsvilkår og rettigheter”.med fokus på eksempler fra Norske Dansekunstneres arbeid med NSF for opprettelse av danser- og skuespillerallianser i Norge etter svensk modell, og utfordringene for koreografene som skapende kunstnere.

Åpen dialog:
1. Belysning med case eksempler- hvordan NAVs regelverk fungerer i praksis og hvordan det rammer kunstnere
2. Ønsket endring i NAVs regelverket som angår kunstnerne, deres arbeidsvilkår og rettigheter
3. Strategi for videre arbeid med NAV og kunstneres rettigheter.
4. Oppsummering

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe kommer representant Thor Erik Forsberg, Arbeids- og sosialfraksjonen og Eli Anne Hole,rådgiver for Aps fraksjon i familie- og kulturkomiteen. De ønsker å lytte og ta med seg innspill fra forsamlingen.

Med prosjektet ”Brød for Kunsten” ønsker Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) å arbeide for å endre regelverket i NAV. Kunstnernes levekår er i fokus. Svært mange kunstnere har «brødjobber» ved siden av sitt kunstneriske virke. I denne sammenhengen er det et problem at regelverket i NAV ikke klarer å håndtere at kunstnere både er i ansettelsesforhold og er selvstendig næringsdrivende. Opptjente rettigheter nulles ut.
Kunstnere må som regel ty til brødjobbing utenom kunstnervirket for å dekke sine utgifter til livsopphold og produksjonsutgifter. Gjennom bijobbing og periodevis vikariater og prosjektarbeid i ansettelsesforhold innen svært forskjellige yrkesfelt er kunstnere en ressurssterk og fleksibel arbeidskraft som samfunnet har bruk for. Slik regelverket i NAV er i dag fratas ofte kunstnerne sine opptjente rettigheter fra ansettelsesforhold til sykelønnsordninger, arbeidsledighetstrygd, forsikringsordninger, fødselspermisjon og pensjon fordi kunstnerisk arbeid som ikke er inntektsbringende anses som fullverdig næringsvirksomhet. Det tas ikke hensyn til periodisk vekslende virksomhet mellom ansettelsesforhold og selvstendig kunstnerisk arbeid.
Kunstnere faller lett ut av arbeidstakerens vanlige rettigheter og har ofte ikke nok inntekt som kunstnere til å inngå personlige forsikringsavtaler, slik man ellers gjør som næringsdrivende. Kunstnernes brødjobbing og manglende sosiale rettigheter er en underkommunisert del av diskusjonen om kunstneres levekår. BOA vil utfordre politikerne til å se på NAVs regelverk, da dette per dags dato slår ut svært destruktivt og urettferdig for kunstnere.
Vi ønsker at det skal utarbeides et regelverk som tar hensyn til den doble yrkesaktiviteten.
BOA arrangerte utstillingen «Brød for kunsten» i Galleri BOA 28. mai til 15. juni 2009, den viste kunstverk av 19 kunstnere som brukte tema fra sine brødjobber i sin kunstproduksjon.
http://www.brodforkunsten.no/index.php/galleri Utstillingen ble støttet av Norsk Kulturråd.
Det var seminar for billedkunstnere 15. juni, strategi for fagforeningsarbeid om denne saken.
Nå går vi videre med prosjektet og inviterer alle kunstnerorganisasjoner med medlemmer i samme situasjon. Sammen står vi sterkere.
Hold av dagen. Send gjerne tilbakemelding om du har innspill til temaet eller vil holde innlegg på møtet. Det vil også bli åpen meningsutveksling

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 ble lagt fram den 13. oktober,

Prosjektet «Brød for kunsten» er støttet av NBK – Norske Billedkunstnere

 

Hilsen BOA