• 28.05.09
  Jeg jobbet på Teater Caféen da jeg var student hos kunstakademiet. Ellers, jeg har en del små jobber : Jeg er…
  Les mer …
 • 28.05.09
  Til Brød for Kunsten,
  Her er noen av mine jobber gjennom årene: Stått i Per og Påls snackbar ca…
  Les mer …
 • 28.05.09
  Hei! Jeg har hatt vaskejobb og jobbet i butikk.  Etter hvert begynte jeg å få regelmessig stipend, og sammen med…
  Les mer …
 • 28.05.09
  Det er veldig interessant - dette med arbeidssituasjonen vår.

  Jeg har tenkt helt fram til nå…
  Les mer …
 • 28.05.09
  Kjærligheten er større enn loven. Det må vel være kristendommens kjerne. På Stortinget denne uken kom også kjærligheten inn i…
  Les mer …
 • 28.05.09

  Garantiinntektsordningen for kunstnere ble innført i 1977. Kunstnerorganisasjonene hadde i fl ere år arbeidet for å få…
  Les mer …
 • 28.05.09
  Fra Kunst og Prekaritet av Eivind Slettemeås

  "Jeg stiller spørsmålstegn ved at det viktigste ved kunsten er dens <<verdi…
  Les mer …
 • 11.08.08
  Til sammen 19 kunstnere presenterer prosjekter som henter inspirasjon fra "brødjobber", kommenterer kunstneren som bidragsyter i samfunnet på forskjellige plan,…
  Les mer …

Fra Kunst og Prekaritet

Advarsel, åpne i et nytt vindu. PDFSkriv utE-post

Fra Kunst og Prekaritet av Eivind Slettemeås

"Jeg stiller spørsmålstegn ved at det viktigste ved kunsten er dens <<verdi i seg selv>>. Hva menes med det egentlig? Den har en verdi i den forstand at den har en verdi for noen mennesker! Skal man være kritisk til nyttekunst?"

- Kulturminister Trond Giske til Billedkunst No.7, 2005


"Vi ønsker et levende kulturliv, fritt for politisk styring og basert på personlig engasjement og frivillighet. Det betyr at vi vil la folk disponere sine penger selv... Det har liten hensikt å skille mellom kulturpolitikk og næringspolitikk. Kulturlivet har best av å innrette seg etter folks ønsker, og da bør det ikke være nødvendig med store subsidier."

- FrPs kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen, debatt-innlegg i Dagbladet, 2007.


"Samtidig som kunst og skapende yrker utgjør et slags forbilde for de kreative økonomienes ideologer, tilhører disse yrkene også en sektor med lønns- og arbeidsbetingelser på bunnivå."